Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2016

balaganiara
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
balaganiara
Dla mnie to nie ma znaczenia, czy piszemy czy rozmawiamy. Naprawdę. Ważne, że czuję, że jesteś.
Czasem ktoś siedzi 15 cm obok Ciebie, a jakby był setki kilometrów stąd. A Ty mimo, że jesteś setki kilometrów ode mnie to tak, jakbyś był obok. Niemal słyszę przyśpieszone bicie Twojego serca.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
balaganiara
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłeś życie
balaganiara
3749 50f1 500
krzysztof jaworski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamirabell mirabell

November 07 2016

balaganiara
Reposted fromgruetze gruetze viaplaydirty playdirty
balaganiara
2639 b1bf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPsaiko Psaiko
balaganiara
Uśmiecham się do niego, zakochana nieco bardziej niż trzydzieści sekund wcześniej.
— Hopeless
8660 d15b
Reposted fromidiod idiod viaChinaDoll ChinaDoll

September 11 2016

balaganiara
6593 f0ff 500
Reposted fromExplorers Explorers viaodnowa odnowa
balaganiara
6593 f0ff 500
Reposted fromExplorers Explorers viaodnowa odnowa
balaganiara
6593 f0ff 500
Reposted fromExplorers Explorers viaodnowa odnowa
balaganiara
6593 f0ff 500
Reposted fromExplorers Explorers viaodnowa odnowa
balaganiara
7340 d04f 500
reminds me one of my favourite wallpapers
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viastraycat straycat
balaganiara
7340 d04f 500
reminds me one of my favourite wallpapers
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viastraycat straycat
balaganiara
7340 d04f 500
reminds me one of my favourite wallpapers
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viastraycat straycat
balaganiara
7340 d04f 500
reminds me one of my favourite wallpapers
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viastraycat straycat
balaganiara
Reposted fromdepobru depobru viaotterina otterina
balaganiara
Reposted fromdepobru depobru viaotterina otterina
balaganiara
Reposted fromdepobru depobru viaotterina otterina
balaganiara
Reposted fromdepobru depobru viaotterina otterina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl