Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

balaganiara
8507 1f1f
tak emocjonalnie ;) zna ktoś tytuł?
balaganiara

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
balaganiara
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
balaganiara
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
balaganiara
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.
balaganiara
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
balaganiara
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
balaganiara
Przestań kochanie ciągle mi grozić
Że życie sobie ze mną ułożysz.
— Poparzeni Kawą 3
balaganiara
balaganiara
balaganiara
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
balaganiara
Naucz sie okazywać dobry humor
nawet wtedy,
kiedy czujesz co innego.
— OK
balaganiara
0987 b283 500
Reposted fromrol rol viabutterfliesintummy butterfliesintummy
balaganiara
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
balaganiara
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
balaganiara
balaganiara
balaganiara
balaganiara
0973 0127 500
no troszkę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl